Terug naaar Tijdmachine

-8800

De midden-steentijd

Rond 8800 eindigt de oude steentijd en begint de midden-steentijd of mesolithicum. Daarmee bedoelt men in Europa de cultuurperiode die begint na de laatste ijstijd en die eindigt in het neolithicum of nieuwe steentijd, als een samenleving overschakelt op landbouw en veeteelt en tal van nieuwe technologie├źn ontwikkelt. In de midden-steentijd zijn jagen, vissen en verzamelen de middelen van bestaan. De mensen leefden als rondtrekkende jagers-verzamelaars. Vondsten uit het mesolithicum tonen aan dat de steenbewerkingstechnieken verfijnder werden.