Terug naaar Tijdmachine

-7000

Wommersomkwartsiet en Rijnbekkengroep

Vanaf ongeveer 7000 v. Chr. kwam er een nieuw soort vuursteen naar onze streken. Deze grondstof werd gewonnen uit een berg bij Wommersom in de buurt van Leuven in België en is prima geschikt om er werktuigen van te maken. De verspreiding reikte tot aan het rivierengebied; op de kaart gaat het om een gebied met een straal van ongeveer honderd kilometer rondom Wommersom. Dit verspreidingsgebied valt ongeveer samen met dat van de zogenaamde Maretak-pijlpunten en wordt wel gezien als het leefgebied van de ‘stam van het Rijnbekken.’ Hun buren in Noord-Nederland vormen de ‘Noordwest-groep.’ Dergelijke stammen konden uit enkele duizenden mensen bestaan. Het Wommersomkwartsiet dat op meerdere plaatsen in de gemeente is gevonden geeft aan dat Oosterhout in het gebied van de Rijnbekkenstam lag.