Terug naaar Tijdmachine

-500

De Kelten

In de ijzertijd worden we langzamerhand steeds meer geïnformeerd uit schriftelijke bronnen. Over Oosterhout vermelden de schriftelijke bronnen nog niets.Wel zijn de namen van de grote stamverbanden bekend, de namen van de rivieren de Rijn en de Maas, en weten we ook iets van de godenwereld. In Europa woonden van Engeland tot aan de Zwarte Zee stammen die samen ‘Kelten’ worden genoemd. Ten noorden daarvan, in Nederland vooral ten noorden en oosten van de grote rivieren, hadden Germaanse stammen hun gebieden. Oosterhout is zeker Keltisch geweest, maar heeft als grensgebied waarschijnlijk ook Germaanse invloeden ondergaan. Legenda kaart: geel: kerngebied in de 6e eeuw v. Chr.; groen: situatie rond 400